Контакты

Телефоны:

+38 050 715 47 38, +38 050 313 14 41 показать телефон

Адрес:

г. Мена

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 04 вересня 2017 року

«До уваги акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«КОРПОРАЦІЯ «ІНТЕРАГРОСИСТЕМА»

15600, м. Мена Чернігівської області, вул. Гастелло, 4. 

«Приватне акціонерне товариство «Корпорація «Інтерагросистема» повідомляє про скликання позачергових зборів акціонерів 04 вересня 2017 року о 12 годині дня за київським часом у місті Мена Менського району Чернігівської області по вулиці Індустріальній, будинок 17, у приміщені  офісу №1.

Початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах об 11 годині ранку за київським часом, закінчення реєстрації – о 12 годині дня за київським часом.

Перелік акціонерів для розсилки повідомлень складено за станом на 15.08.2017 року, перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, буде складено за станом на 29.08.2017 року.

Перелік питань, включених до  Проекту порядку денного:

1. Про обрання робочих органів (голова і секретар зборів, лічильна комісія) та затвердження регламенту роботи загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати робочі органи:

- Голову Загальних зборів акціонерів - Заїку Валерія Максимовича;

- Секретаря Загальних зборів акціонерів  - Юхименко Сергія Володимировича;

- Лічильну комісію у складі однієї особи  - Юхименко Сергія Сергійовича.

Затвердити наступний регламент роботи загальних зборів:

- час для доповідей з питань порядку денного – до 20 хвилин;

- час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин;

- час для виступів акціонерів з питання порядку денного – до 10 хвилин.

- голосування з питань порядку денного здійснюється бюлетенями за принципом  – одна акція один голос;

- бюлетені для голосування засвідчуються кутовим штампом ПрАТ «Корпорація «Інтерагросистема»

- запитання до доповідачів та пропозиції акціонерів щодо виступу пропонується подавати тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається, анонімні запитання не розглядаються.

- загальні збори акціонерів проводяться без перерви.

 

2. Про надання згоди на вчинення значних правочинів з ОЙКОКРЕДИТ, КООПЕРАТИВНА СПІЛКА ВСЕСВІТНЬОГО РОЗВИТКУ U.A., а саме, кредитного договору та договорів забезпечення виконання вищезазначеного кредитного договору, включаючи, але не обмежуючись, договорів застави, договорів іпотеки, договорів відступлення прав вимоги.

Проект рішення:

Надати згоду на отримання кредиту та укладення й підписання відповідного кредитного договору з ОЙКОКРЕДИТ, КООПЕРАТИВНА СПІЛКА ВСЕСВІТНЬОГО РОЗВИТКУ U.A. загальною сумою 660 000, 00 (шістсот шістдесят тисяч) доларів США на будівництво холодильного складу на виробничій базі ПрАТ «Корпорація «Інтерагросистема» у м. Мена  Чернігівської області та купівлю обладнання  для виробництва крохмалю з кінцевим строком погашення 30.12.2022 року  з встановленням  ставки в розмірі 9,23% річних за користування кредитними коштами та надання забезпечення та укладення й підписання відповідних договорів забезпечення виконання вищезазначеного кредитного договору, включаючи, але не обмежуючись, договорів застави, договорів іпотеки, договорів відступлення прав вимоги.

 

3. Про схвалення значних правочинів з ОЙКОКРЕДИТ, КООПЕРАТИВНА СПІЛКА ВСЕСВІТНЬОГО РОЗВИТКУ U.A., а саме, кредитного договору та договорів забезпечення виконання вищезазначеного кредитного договору, включаючи, але не обмежуючись, договорів застави, договорів іпотеки, договорів відступлення прав вимоги.

Проект рішення:

Схвалити укладення та підписання кредитного договору з ОЙКОКРЕДИТ, КООПЕРАТИВНА СПІЛКА ВСЕСВІТНЬОГО РОЗВИТКУ U.A. загальною сумою 660 000, 00 (шістсот шістдесят тисяч) доларів США на будівництво холодильного складу на виробничій базі ПрАТ «Корпорація «Інтерагросистема» у м. Мена  Чернігівської області та купівлю обладнання  для виробництва крохмалю з кінцевим строком погашення 30.12.2022 року з встановленням  ставки в розмірі 9,23% річних за користування кредитними коштами та надання забезпечення та укладення й підписання відповідних договорів забезпечення виконання вищезазначеного кредитного договору, включаючи, але не обмежуючись, договорів застави, договорів іпотеки, договорів відступлення прав вимоги.

 

4. Про схвалення значних правочинів з ОЙКОКРЕДИТ, КООПЕРАТИВНА СПІЛКА ВСЕСВІТНЬОГО РОЗВИТКУ U.A., а саме, кредитного договору та надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме  договорів забезпечення виконання вищезазначеного кредитного договору, включаючи але не обмежуючись, договорів застави, договорів іпотеки, договорів відступлення прав вимоги.

Проект рішення:

Схвалити укладення та підписання кредитного договору з ОЙКОКРЕДИТ, КООПЕРАТИВНА СПІЛКА ВСЕСВІТНЬОГО РОЗВИТКУ U.A. загальною сумою 660 000, 00 (шістсот шістдесят тисяч) доларів США на будівництво холодильного складу на виробничій базі ПрАТ «Корпорація «Інтерагросистема» у м. Мена  Чернігівської області та купівлю обладнання  для виробництва крохмалю з кінцевим строком погашення 30.12.2022 року  з встановленням  ставки в розмірі 9,23% річних за користування кредитними коштами та надати згоду на надання забезпечення та укладення й підписання відповідних договорів забезпечення виконання вищезазначеного кредитного договору, включаючи, але не обмежуючись, договорів застави, договорів іпотеки, договорів відступлення прав вимоги.

 

5. Про визначення уповноваженої особи на підписання договорів.

Проект рішення:

Уповноважити Генерального директора ПрАТ «Корпорація «Інтерагросистема» Юхименка Сергія Володимировича або уповноважену ним особу, або особу, що виконує (зокрема тимчасово) його обов’язки, визначати усі інші умови вищезазначеного кредитного договору та договорів забезпечення на його розсуд, а також підписувати вищезазначений кредитний договір та договори забезпечення, а також  всі додаткові угоди про внесення змін до вищезазначених договорів, що будуть укладатися в майбутньому.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://interagrosistema.ui.ua/

Від дати повідомлення про проведення загальних зборів до 10-00 04 вересня 2017 року включно, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань  порядку денного, у місті Мена Менського району Чернігівської області по вулиці Індустріальній, будинок 17, у  кімнаті начальника виробництва, у робочі дні (крім суботи, неділі), у робочий  час  (з 9-00 до 17-00 за київським часом). Відповідальний за ознайомлення акціонерів з документами – директор Позняк Анатолій Петрович.

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів опубліковано в бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 154 від 16.08.2017р.                               

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

 

Генеральний директор                                                             С.В.Юхименко